Napísali o nás…

Združenie ŽIVOT PO NEHODE pre všetkých účastníkov cestnej premávky:

LEVICE (Štefan Ráchela)  – Križovatka ulíc Mlynskej a Štúrovej sa stala v pondelok 20. júna najbezpečnejšou v Leviciach. Obsadili ju príslušníci Dopravného inšpektorátu a Mestskej polície, aby na jej prechodoch pre  chodcov mohli ukázať správne prechádzanie deti z Materských škôl na Konopnej a Okružnej ulici pod vedením ich učiteliek.

Začalo sa tu ďalšie z podujatí občianskeho združenia ŽIVOT PO NEHODE zamerané tentoraz na správne prechádzanie chodcov cez cestu pod názvom „AUTO VŽDY VYHRÁ?!“ Informačno-osvetová akcia bola určená pre  všetkých účastníkov cestnej premávky.  Na príprave podujatia sa okrem občianskeho združenia podieľali aj Dopravný inšpektorát Levice, Mestská polícia Levice, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Záchranná služba, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Územný spolok SČK, Základná umelecká škola, materské a základné školy v Leviciach. Podujatie moderovala Iveta Malachovská, ktorá na úvod oslovila príslušníka dopravnej polície nadpráporčíka Petra Frascha. Ten jej potvrdil, že na prechodoch pre  chodcov je čo naprávať.

Dobrovoľníci zo základných škôl rozdávali chodcom a  vodičom informačné materiály o bezpečnosti na prechodoch. Na trávnatom priestranstve si deti najskôr pozreli ukážku poskytnutia prvej pomoci, ktorú im pripravil ÚzS SČK. Priniesli si so sebou aj výtvarné práce na tému „Človek a auto“ a urobili z nich výstavku. Potom škôlkari kreslili na dlažbu pešej zóny motívy z cestnej premávky. Vtom sa ozvali sirény a na miesto sa  dostavili vozidlá Záchrannej zdravotnej služby a Hasičského a záchranného zboru, ktoré predviedli ukážku záchrannej akcie pri záchrane ťažko zraneného muža ležiaceho na pešej zóne. Boli sme svedkami súhry týchto dvoch záchranných zložiek. Po ošetrení zraneného, upevnení do „pavúka“ a jeho prevezení na nosidlách do auta ZZS si mohli deti pozrieť autá záchranných zložiek zvonka i zvnútra. Bol to pre ne veľký zážitok.

K dispozícii boli aj video ukážky crash testov, ako to vyzerá pri zrážke chodec – auto, chodec – autobus. Ukážky poskytol riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva Gustáv Kasanický. Pohodové podujatie, ktorému prialo aj počasie, pútalo pozornosť chodcov na pešej zóne. Pristavovali sa  a zaujímali sa o problematiku, brali si informačné materiály z rúk dobrovoľníkov. Spokojná s priebehom podujatia bola aj zakladateľka a predsedníčka OZ ŽIVOT PO NEHODE Tatiana Bedušová. Všetkým odkazuje:

Nezabúdajme, že keď  opúšťame naše príbytky my, naše deti a naši príbuzní, stávame sa všetci účastníkmi cestnej premávky! Vystavujeme sa každodennému riziku stať sa obeťami, ale  aj pôvodcami dopravnej nehody.“ Aj toto podujatie prispelo k tomu, aby sme sa vždy  šťastne vrátili domov.

OZ Život po nehode – vzniklo na reálnom základe a osobnej skúsenosti jeho zakladateľky  Tatiany Bedušovej a jej rodiny koncom roka 2009. Bezprostredným podnetom k jeho vzniku bola ťažká dopravná nehoda, pri ktorej bola vážne zranená jej dcéra.  OZ Život po nehode vzniklo preto, aby ponúklo pomocnú ruku všetkým účastníkom dopravných nehôd.
Aby im pomohlo v zložitej životnej situácií a sprostredkovalo im pomoc.

Pridaj komentár

Ponúkame Vám našu pomoc

Máte otázky?
Hľadáte informácie, rady, prevenciu?
Chcete vedieť ako správne postupovať pri dopravnej nehode?
Chcete hovoriť s niekým, kto sa nachádza v podobnej ťažkej situácii?
Potrebujete podporu pri komunikácii s lekármi, právnikmi atď.?...

Obráťte sa na OZ, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Fotogaléria

Facebook

TOPlist