Vnímate citlivo svet okolo nás? Hľadáte svoj význam v ňom? Skúste nám pomôcť pomáhať!

Každý deň sa ktokoľvek z nás môže stať obeťou, či pôvodcom dopravnej alebo inej nehody!

Občianske združenie Život po nehode vzniklo na základe životnej reality jeho zakladateľky a riaditeľky  pani Tatiany Bedušovej a jej rodiny. Myšlienka založenia združenia je previazaná s regiónom Levíc, do ktorého sa rodina Bedušových v tom čase presťahovala. Týmto činom sa stal región Levíc  prvým miestom na celom Slovensku, v ktorom sa snažíme ponúknuť svoj potenciál ľuďom v podobnej ťažkej situácií. Využívame vlastné skúsenosti a schopnosti. Tím zložený z dobrovoľníkov spolupracuje v združení vo svojom voľnom čase a svoju pomoc ponúkame bez nároku na odmenu.

Sme tu pre všetkých, ktorí sú na začiatku ozdravného procesu po nehode. Pomoc sprostredkujeme  formou kolektívnych sedení /nácvik zvládania stresu, spätné osvojenie si zabudnutých zručností – reč, písmo, chôdza, stravovanie, ovládanie sfinkterov/, odbornej lekárskej pomoci /následná rehabilitácia, fyzioterapia, liečba neskorých komplikácií/, právnej pomoci /poradenstvo v oblasti možnosti odškodnenia atď./, spolupráce s psychológom – psychiatrom /zvládnutie traumy/, klubovej činnosti /prevencia formou odborných prednášok, rôznych typov stretnutí pre dospelých a deti, výmena vlastných skúseností, povzbudenie pozitívnym príkladom/, spoločenských a kultúrnych akcií /návrat z izolácie a samoty/ a iných foriem pomoci pri traumatizujúcom zážitku /zdravotné masáže, wellness, kúpele, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu v súlade so stupňom obmedzenia/. S výnimkou osôb pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok!

Vo februári tohto roku sme pre našich sympatizantov a darcov zorganizovali Prvý benefičný ples združenia a z jeho výťažku sme následne otvorili Klubové centrum v Leviciach.

Pre deti, mládež a širokú verejnosť pripravujeme pestré osvetovo-informačné podujatia v spolupráci s odborníkmi. Takou  bola júnová akcia „Auto vždy vyhrá?!“, zameraná na problematiku chodcov.

Snom do budúcnosti je vytvorenie chránených dielní pre našich klientov na zaradenie sa do pracovného procesu v súlade so stupňom ich obmedzenia. Ďalšou víziou, okrem pomoci nehodou postihnutým osobám je rozšírenie klubových centier do iných miest Slovenska /Košice, Banská Bystrica, Bratislava atď./, aby sme sa viac priblížili k tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Zo skúseností vieme, že aj po vyčerpaní všetkých dostupných možností, mnohí účastníci nehôd nebývajú skutočne pripravení na návrat do nového života. Len málokto dokáže bez nezištnej odbornej pomoci nájsť východisko z takejto ťažkej situácie a  opätovne vnímať radosť zo života.

Môžete sa na nás obrátiť aj v prípade záujmu stať sa členmi nášho združenia alebo s nami spolupracovať. Ak ste sami prežili ťažké obdobie a teraz máte potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti prípadne rady, neváhajte a pridajte sa k mám. Vaša skúsenosť a spôsob akým ste dokázali zdolať ťažkú traumu po nehode, môže veľmi pomôcť aj iným ľudom! Pomôžete svojím pozitívnym príkladom. Ďakujeme.          OZ Život po nehode.

 

Pridaj komentár

Ponúkame Vám našu pomoc

Máte otázky?
Hľadáte informácie, rady, prevenciu?
Chcete vedieť ako správne postupovať pri dopravnej nehode?
Chcete hovoriť s niekým, kto sa nachádza v podobnej ťažkej situácii?
Potrebujete podporu pri komunikácii s lekármi, právnikmi atď.?...

Obráťte sa na OZ, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Fotogaléria

Facebook

TOPlist