Info

O stránke:
OZ Život po nehode – vzniklo na reálnom základe a osobnej skúsenosti jeho zakladateľky pani Tatiany Bedušovej a jej rodiny koncom roka 2009. Bezprostredným podnetom k jeho vzniku bola ťažká dopravná nehoda, pri ktorej bola vážne zranená jej dcéra…

Popis:

OZ Život po nehode vzniklo preto, aby ponúklo pomocnú ruku všetkým účastníkom dopravných nehôd.
Aby pomohlo v zložitej životnej situácií a sprostredkovalo Vám pomoc formou:
– kolektívnych sedení (od nácviku zvládania stresu, až po spätné osvojenie si zabudnutých zručností – reč, písmo, chôdza, stravovanie, ovládanie sfinkterov)
– odbornej lekárskej pomoci (následná rehabilitácia, fyzioterapia a liečba neskorých komplikácií)
– právnej pomoci (poradenstvo v oblasti možnosti odškodnenia, pomoc pri poistných udalostiach a komunikácií s poisťovňami atď.)
– spolupráce s psychológom – psychiatrom
– klubovej činnosti (odborné prednášky, rôzne typy stretnutí pre dospelých a deti, výmena vlastných skúseností, povzbudenie pozitívnym príkladom)
– spoločenských a kultúrnych akcií (návrat z izolácie a samoty)
– a iných foriem pomoci pri traumatizujúcom zážitku (zdravotné masáže, wellness, kúpele, zabezpečenie individuálnych pomôcok pre obete nehôd, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu v súlade so stupňom obmedzenia, vytvorenie chránených dielní…)

S výnimkou osôb pod vplyvom alkoholu, omamných a psychtropných látok!

Osud občas zamieša karty a každý z nás sa v priebehu niekoľkých sekúnd môže ocitnúť v situácii, z ktorej už niet návratu ku komfortu dovtedajšieho života. V každom okamihu sa ktokoľvek z nás môže dostať do navonok neriešiteľnej situácie a celoživotnej traumy.
Každé ráno, keď opúšťame pohodlie našich domovov, sa my sami, naše deti, manželky, manželia, rodičia, súrodenci, blízki i vzdialení príbuzní, stávame priamymi účastníkmi cestnej premávky. Každý deň sa vystavujeme reálnej možnosti, stať sa nielen obeťou ale i pôvodcom dopravnej nehody.

Aj po vyčerpaní všetkých dostupných možností, mnohí účastníci dopravných nehôd nebývajú skutočne pripravení na návrat do nového života. Predrať sa cez zmätok v sebe, cez chaos pri vybavovaní úradných záležitostí, neistotu, bolesť, strach, pocit hnevu či viny, po odpustenie a hlavne zaradiť sa, často krát s obmedzeniami, späť do spoločnosti, je dlhou a ťažkou cestou nielen pre samotnú obeť alebo vinníka ale aj pre ich rodiny, rovnako postihnuté takýmto traumatickým zážitkom. Iba málokto dokáže bez nezištnej odbornej pomoci nájsť východisko z takejto situácie a nájsť opäť radosť zo života.

Všetci sme účastníkmi cestnej premávky – každý deň sme potenciálnymi obeťami, či pôvodcami dopravných nehôd – pomôžme si navzájom.

OZ Život po nehode
Púpavová 1540, 90041 Rovinka
Číslo účtu:       SK7911 0000 0000 2945 029565
E-mail:              zivotponehode@zoznam.sk
Kontakty:        +421 903 926 598         +421 903 457 331

Každý z tímu dobrovoľníkov spolupracuje v Občianskom združení Život po nehode vo svojom voľnom čase a pomáha Vám bez nároku na odmenu.

Radi privítame akúkoľvek podporu od sympatizantov Občianskeho združenia Život po nehode.

Úprimne ďakujeme všetkým sponzorom.

Pridaj komentár

Ponúkame Vám našu pomoc

Máte otázky?
Hľadáte informácie, rady, prevenciu?
Chcete vedieť ako správne postupovať pri dopravnej nehode?
Chcete hovoriť s niekým, kto sa nachádza v podobnej ťažkej situácii?
Potrebujete podporu pri komunikácii s lekármi, právnikmi atď.?...

Obráťte sa na OZ, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Fotogaléria

Facebook

TOPlist