Pomoc pre Dominika

 
V mene Dominika veľmi ďakujeme za Vašu podporu a záujem pomôcť a reagujeme na Vaše žiadosti o doplnenie informácií k účtu zriadeného na liečenie Dominika v zariadení Adela v Piešťanoch.
 
č.ú. 0028593653/0900   heslo: Dominik OZ
IBAN: SK76 0900 0000 0000 2859 3653
SWIFT – GIBASKBX

Účet otvorila Dominikova rodina a všetky finančné príspevky sú určené výhradne pre neho. OZ týmto účtom nedisponuje!

Zaujímate sa o výšku finančného daru, ktorým chcete pomôcť. Nie je stanovený žiaden limit – aj drobný príspevok z mnohých rúk dokáže urobiť zázraky. Ďakujeme

POMOC PRE DOMINIKA

Milí priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc pre Dominika z Levíc. Dominikov príbeh opisuje jeho mama a zverejňujeme ho s jej súhlasom.

        V čase, keď mnohí z nás rodičov pomáhajú vyberať svojim deťom vysokú školu, my sme pre nášho syna Dominika vyberali invalidný vozík. Už 3 mesiace sa mi v hlave derie do popredia stále prečo? Dovoľte mi, aby som Vás zoznámila s Dominikom a jeho príbehom.

         Stalo sa to v pondelok 3.12.2012, keď sa Domi presúval počas vyučovania na telesnú, lebo na jeho škole nie je telocvičňa, do vzdialenej športovej haly. Dominik je 19 ročný chalan, ktorý mal tú smolu, že natrafil na nezodpovedného šoféra, keď prechádzal cez prechod pre chodcov. A pritom stačilo tak málo . Stúpiť na brzdu . Dominikovi chýbal už len krok a bol by v bezpečí… Ale skončil na kapote auta, ktoré ho nieslo, až nakoniec letel vzduchom niekoľko metrov.       

         Transportovali ho vrtuľníkom do FN v Nitre, kde nám povedali len tie najhoršie prognózy, ťažká polytrauma, opuch mozgu, pľúca začali zlyhávať, zlomené rebrá na pravej strane a čakajte stav je vážny. Doteraz neviem ako sme zvládli cestu domov. V Nitre ležal 2 týždne a potom ho previezli k nám do Levíc na odd. aro, kde sa o Domiho príkladne starali, za čo som im nesmierne vďačná. Diagnóza bdelá kóma. Ale my sme sa jednoducho nevzdávali. Videla som pokroky a verila som môjmu chlapcovi. Lekári nám povedali, že je to zázrak, že prežil. Mala som dni, keď bol pre mňa neskutočný problém len sa nadýchnuť a ísť ďalej… Ale verím na zázraky a Domi je toho príkladom – pomaly sa prebúdza. Je to neskutočne statočný bojovník. 

 

         V nemocnici  som sa všetko učila od sestričiek a teraz som doma a starám sa o môjho nádherného anjela. Čakáme na potvrdenie liečenia do Adely v Piešťanoch. Keď sa stane takáto tragedia, tak začnete prehodnocovať svoje priority . Ani na zlomok sekundy som nerozmýšľala  a nechala som zamestnanie. Doteraz som bola mama na plný úväzok a teraz sa zo mňa pomaly stáva ošetrovateľka. Nezodpovednosť jedného neskutočne zasiahne do života mnohých. Volám sa Jana a bývame v Leviciach.

          Dominikovi a jeho rodine začalo naše OZ pomáhať bezprostredne po ich kontaktovaní sa na nás a pomáhame aj naďalej na všetkých úrovniach, ktoré máme k dispozícií. Na financovanie špeciálneho, súkromného liečenia v liečebnom zariadení Adela v Piešťanoch (o kvalitách tohto zariadenia ste sa mohli presvedčiť aj v relácii Modré z neba) naše OZ Život po nehode bohužiaľ nemá prostriedky, preto aktivujeme pomoc pre liečbu Dominika takouto formu. Ak sa cítite byť filantropmi (filantrop – človek, ktorý pomáha druhým), prispejte prosím, aj keď len malou sumou, na účet číslo  0028593653/0900 heslo: Dominik OZ 

Účet otvorila Dominikova rodina a všetky finančné príspevky sú určené výhradne pre neho. OZ týmto účtom nedisponuje. Aj drobný príspevok z mnohých rúk dokáže urobiť zázraky. Prosíme pomôžte. Ďakujeme za Dominika.  

 

Vyjadrenie Mgr. Miroslava Dojčáka riaditeľa spoločnosti ASA

V apríli roku 2012 Autoklub Slovakia Assistance podporil preventívno-bezpečnostnú akciu OZ Život po nehode, čím sa naštartovala spolupráca dvoch subjektov, ktoré svojou činnosťou chcú reálne prispieť k podpore bezpečnosti na cestách a eliminácii následkov, ktoré zanechávajú hlboké stopy v životoch každého z nás.

S potešením sme privítali pozvanie na 3. Benefičný ples OZ, ktorý sa uskutočnil 2.2.2013 v príjemnom prostredí hotela Astrum Laus v Leviciach.  Ba čo viac…  Našu radosť umocnila výhra exkluzívnej ceny plesu – Návšteva SND  a rozhovor s generálnym riaditeľom SND Mariánom Chudovským.

Priznávam bolo to celé – akoby sme sa „dotkli hviezd“.  Po príjemnom rozhovore s pánom Chudovským a pani Izabelou Pažítkovou sme nazreli do zákulisia SND a na chvíľu sme sa postavili na „dosky, ktoré znamenajú svet“.  Počas prehliadky SND sme mali možnosť nazrieť do priestorov, kam sa „bežný smrtelník“ nedostane.

Zážitky z „hviezdneho dňa“ sme večer umocnili návštevou predstavenia August : Stratení v Oklahome, ktoré bolo v podaní hercov SND – ako vždy – FAMÓZNE.  Ďakujeme.

Mgr. Miroslav Dojčák
Autoklubu Slovakia  Assistance

Etický kódex

Občianske združenie Život po nehode podáva pomocnú ruku obetiam autonehôd v ľahkých aj veľmi náročných prípadoch.

Všetky prípady sú  riešené individuálne s veľkým dôrazom na etickú zodpovednosť voči klientom!

OZ Život po nehode preto nezverejňuje žiadne informácie týkajúce sa akýchkoľvek podrobností v súvislosti s osobami, ktoré sa na OZ obátili a rázne odmieta zviditeľňovať sa takouto formou reklamy.

Naši priatelia a priaznivci opäť pomohli….

http://vimeo.com/59229887

ĎAKUJEME !

 

Stali ste sa obeťou, či pôvodcom dopravnej nehody?

Sprostredkujeme pomoc pre všetkých, ktorí sú na začiatku ozdravného procesu po nehode. Pomoc získate formou kolektívnych sedení /nácvik zvládania stresu, spätné osvojenie si zabudnutých zručností – reč, písmo, chôdza, stravovanie, ovládanie sfinkterov/, odbornej lekárskej pomoci /následná rehabilitácia, fyzioterapia, liečba neskorých komplikácií/, právnej pomoci /poradenstvo v oblasti možnosti odškodnenia atď./, spolupráce s psychológom – psychiatrom /zvládnutie traumy/, klubovej činnosti /prevencia formou odborných prednášok, rôznych typov stretnutí pre dospelých a deti, výmena vlastných skúseností, povzbudenie pozitívnym príkladom/, spoločenských a kultúrnych akcií /návrat z izolácie a samoty/ a iných foriem pomoci pri traumatizujúcom zážitku /zdravotné masáže, wellness, kúpele, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu v súlade so stupňom obmedzenia/.

S výnimkou osôb pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok!

Auto vždy vyhrá?! /video/

http://www.youtube.com/watch?v=w9jLYXjsRPw

Vnímate citlivo svet okolo nás? Hľadáte svoj význam v ňom? Skúste nám pomôcť pomáhať!

Každý deň sa ktokoľvek z nás môže stať obeťou, či pôvodcom dopravnej alebo inej nehody!

Občianske združenie Život po nehode vzniklo na základe životnej reality jeho zakladateľky a riaditeľky  pani Tatiany Bedušovej a jej rodiny. Myšlienka založenia združenia je previazaná s regiónom Levíc, do ktorého sa rodina Bedušových v tom čase presťahovala. Týmto činom sa stal región Levíc  prvým miestom na celom Slovensku, v ktorom sa snažíme ponúknuť svoj potenciál ľuďom v podobnej ťažkej situácií. Využívame vlastné skúsenosti a schopnosti. Tím zložený z dobrovoľníkov spolupracuje v združení vo svojom voľnom čase a svoju pomoc ponúkame bez nároku na odmenu.

Sme tu pre všetkých, ktorí sú na začiatku ozdravného procesu po nehode. Pomoc sprostredkujeme  formou kolektívnych sedení /nácvik zvládania stresu, spätné osvojenie si zabudnutých zručností – reč, písmo, chôdza, stravovanie, ovládanie sfinkterov/, odbornej lekárskej pomoci /následná rehabilitácia, fyzioterapia, liečba neskorých komplikácií/, právnej pomoci /poradenstvo v oblasti možnosti odškodnenia atď./, spolupráce s psychológom – psychiatrom /zvládnutie traumy/, klubovej činnosti /prevencia formou odborných prednášok, rôznych typov stretnutí pre dospelých a deti, výmena vlastných skúseností, povzbudenie pozitívnym príkladom/, spoločenských a kultúrnych akcií /návrat z izolácie a samoty/ a iných foriem pomoci pri traumatizujúcom zážitku /zdravotné masáže, wellness, kúpele, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu v súlade so stupňom obmedzenia/. S výnimkou osôb pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok!

Vo februári tohto roku sme pre našich sympatizantov a darcov zorganizovali Prvý benefičný ples združenia a z jeho výťažku sme následne otvorili Klubové centrum v Leviciach.

Pre deti, mládež a širokú verejnosť pripravujeme pestré osvetovo-informačné podujatia v spolupráci s odborníkmi. Takou  bola júnová akcia „Auto vždy vyhrá?!“, zameraná na problematiku chodcov.

Snom do budúcnosti je vytvorenie chránených dielní pre našich klientov na zaradenie sa do pracovného procesu v súlade so stupňom ich obmedzenia. Ďalšou víziou, okrem pomoci nehodou postihnutým osobám je rozšírenie klubových centier do iných miest Slovenska /Košice, Banská Bystrica, Bratislava atď./, aby sme sa viac priblížili k tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Zo skúseností vieme, že aj po vyčerpaní všetkých dostupných možností, mnohí účastníci nehôd nebývajú skutočne pripravení na návrat do nového života. Len málokto dokáže bez nezištnej odbornej pomoci nájsť východisko z takejto ťažkej situácie a  opätovne vnímať radosť zo života.

Môžete sa na nás obrátiť aj v prípade záujmu stať sa členmi nášho združenia alebo s nami spolupracovať. Ak ste sami prežili ťažké obdobie a teraz máte potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti prípadne rady, neváhajte a pridajte sa k mám. Vaša skúsenosť a spôsob akým ste dokázali zdolať ťažkú traumu po nehode, môže veľmi pomôcť aj iným ľudom! Pomôžete svojím pozitívnym príkladom. Ďakujeme.          OZ Život po nehode.

 

Crash testy – osobné auto a chodec

Touto cestou veľmi ďakujeme

p. prof. Ing. Gustávovi Kasanickému CSc., riaditeľovi Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline,

za poskytnutie crash testov zameraných na problematiku chodec a osobné auto.

V ukážke testov  je  nárazová rýchlosť auta 58km/h.

SA10 01b – Cam 1 SA10 01b – Cam 2 SA10 01b – Cam 4 SA10 01b – HS 1 SA10 01b – HS 3


Napísali o nás…

Združenie ŽIVOT PO NEHODE pre všetkých účastníkov cestnej premávky:

LEVICE (Štefan Ráchela)  – Križovatka ulíc Mlynskej a Štúrovej sa stala v pondelok 20. júna najbezpečnejšou v Leviciach. Obsadili ju príslušníci Dopravného inšpektorátu a Mestskej polície, aby na jej prechodoch pre  chodcov mohli ukázať správne prechádzanie deti z Materských škôl na Konopnej a Okružnej ulici pod vedením ich učiteliek.

Začalo sa tu ďalšie z podujatí občianskeho združenia ŽIVOT PO NEHODE zamerané tentoraz na správne prechádzanie chodcov cez cestu pod názvom „AUTO VŽDY VYHRÁ?!“ Informačno-osvetová akcia bola určená pre  všetkých účastníkov cestnej premávky.  Na príprave podujatia sa okrem občianskeho združenia podieľali aj Dopravný inšpektorát Levice, Mestská polícia Levice, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Záchranná služba, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Územný spolok SČK, Základná umelecká škola, materské a základné školy v Leviciach. Podujatie moderovala Iveta Malachovská, ktorá na úvod oslovila príslušníka dopravnej polície nadpráporčíka Petra Frascha. Ten jej potvrdil, že na prechodoch pre  chodcov je čo naprávať.

Dobrovoľníci zo základných škôl rozdávali chodcom a  vodičom informačné materiály o bezpečnosti na prechodoch. Na trávnatom priestranstve si deti najskôr pozreli ukážku poskytnutia prvej pomoci, ktorú im pripravil ÚzS SČK. Priniesli si so sebou aj výtvarné práce na tému „Človek a auto“ a urobili z nich výstavku. Potom škôlkari kreslili na dlažbu pešej zóny motívy z cestnej premávky. Vtom sa ozvali sirény a na miesto sa  dostavili vozidlá Záchrannej zdravotnej služby a Hasičského a záchranného zboru, ktoré predviedli ukážku záchrannej akcie pri záchrane ťažko zraneného muža ležiaceho na pešej zóne. Boli sme svedkami súhry týchto dvoch záchranných zložiek. Po ošetrení zraneného, upevnení do „pavúka“ a jeho prevezení na nosidlách do auta ZZS si mohli deti pozrieť autá záchranných zložiek zvonka i zvnútra. Bol to pre ne veľký zážitok.

K dispozícii boli aj video ukážky crash testov, ako to vyzerá pri zrážke chodec – auto, chodec – autobus. Ukážky poskytol riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva Gustáv Kasanický. Pohodové podujatie, ktorému prialo aj počasie, pútalo pozornosť chodcov na pešej zóne. Pristavovali sa  a zaujímali sa o problematiku, brali si informačné materiály z rúk dobrovoľníkov. Spokojná s priebehom podujatia bola aj zakladateľka a predsedníčka OZ ŽIVOT PO NEHODE Tatiana Bedušová. Všetkým odkazuje:

Nezabúdajme, že keď  opúšťame naše príbytky my, naše deti a naši príbuzní, stávame sa všetci účastníkmi cestnej premávky! Vystavujeme sa každodennému riziku stať sa obeťami, ale  aj pôvodcami dopravnej nehody.“ Aj toto podujatie prispelo k tomu, aby sme sa vždy  šťastne vrátili domov.

OZ Život po nehode – vzniklo na reálnom základe a osobnej skúsenosti jeho zakladateľky  Tatiany Bedušovej a jej rodiny koncom roka 2009. Bezprostredným podnetom k jeho vzniku bola ťažká dopravná nehoda, pri ktorej bola vážne zranená jej dcéra.  OZ Život po nehode vzniklo preto, aby ponúklo pomocnú ruku všetkým účastníkom dopravných nehôd.
Aby im pomohlo v zložitej životnej situácií a sprostredkovalo im pomoc.

Ponúkame Vám našu pomoc

Máte otázky?
Hľadáte informácie, rady, prevenciu?
Chcete vedieť ako správne postupovať pri dopravnej nehode?
Chcete hovoriť s niekým, kto sa nachádza v podobnej ťažkej situácii?
Potrebujete podporu pri komunikácii s lekármi, právnikmi atď.?...

Obráťte sa na OZ, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Fotogaléria

Facebook

TOPlist