Dominik nastúpil na liečenie do Neurorehabilitačného zariadenia v Šoproni v Maďarsku – aj vďaka Vám!

Milí priateľia, s radosťou Vám oznamujeme, že finančné dary na  Dominikovom účte dosiahli výšku 3580 eur a tak vďaka Vašej empatii a ochote pomôcť,

Dominik nastúpil na liečenie do Neurorehabilitačného zariadenia v Šoproni v Maďarsku! 

Jeho liečenie však bude potrebné opakovať a tak Vás aj naďalej prosíme o finančné dary.  (Pripomíname, že účet zriadila Dominikova rodina a OZ Život po nehode s ním nedisponuje.)

Číslo Dominikovho účtu: 0028593653/0900 heslo: Dominik OZ 
IBAN: SK76 0900 0000 0000 2859 3653
SWIFT – GIBASKBX

Ešte raz Vám zo srdca ďakujeme za pomoc a Dominikovi držíme päste.

 

 

 

Pridaj komentár

Ponúkame Vám našu pomoc

Máte otázky?
Hľadáte informácie, rady, prevenciu?
Chcete vedieť ako správne postupovať pri dopravnej nehode?
Chcete hovoriť s niekým, kto sa nachádza v podobnej ťažkej situácii?
Potrebujete podporu pri komunikácii s lekármi, právnikmi atď.?...

Obráťte sa na OZ, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Fotogaléria

Facebook

TOPlist